Ulotka
druk z krótkim tekstem, zwykle o treści politycznej lub reklamowej, najczęściej jednostronicowy, przeznaczony do szybkiego rozpowszechniania przez rozdawanie lub rozlepianie.