Plakat
druk jednostronny dużego formatu, o charakterze reklamoweym lub propagandowym, wykonany według projektu artysty plastyka, przeznaczony do rozlepiania w miejscach publicznych.

Plakat Plakat