Książka
dokument graficzny w postaci zbioru kart, przeznaczony do upowszechniania w formie rękopiśmiennej lub powielanej róznymi technikami;
druk zwarty, nieperiodyczny w oprawie, składający się z conajmniej czterech zadrukowanych, sfalcowanych, przyciętych i zszytych (sklejonych) arkuszy papieru, zawierający jakiś utwór.
Okładka ksišżki
Okładka ksišżki Okładka i jedna ze stron książki. Okładka ksišżki