Folder
druk reklamowy, informacyjny, propagandowy, zwykle barwny , zawierający dane ilustrowane zdjęciami

Folder Folder Folder
  Folder